01. Inleiding

Hier vind u de privacy verklaring van Outvance. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Outvance. Er wordt uitgelegd waar en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam dat u de verklaring periodiek raadpleegt.

Outvance is een facilitair contactcenter. Outvance adviseert en verzorgt multichannel klantcontact uit naam van opdrachtgevers. Outvance is gevestigd in Bergen op Zoom. We hebben geen Data Protection Officer aangesteld, maar u kunt met al uw vragen bij ons terecht. Neem hiervoor contact op via info@outvance.com of via +31 (0) 164 244 415.

02. Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens voor de volgende doelen:

Contact opnemen; uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt via e-mail of een contactformulier op de website van Outvance. Gegevens die wij verzamelen zijn: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en bericht.

Versturen van nieuwsbrieven; Outvance verstuurt nieuwsbrieven die gericht zijn op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld op een aanmeldformulier op de website van Outvance. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Daarnaast kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@outvance.com.

Google Analytics; de website van Outvance verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek en de pagina’s die u bezocht hebt.

Daarnaast verzamelt de website van Outvance gegevens via cookies.  Deze gegevens gebruiken we om een beeld te krijgen van onze klanten om onze dienstverlening en website te verbeteren. U kunt zelf bepalen hoe er met cookies wordt opgegaan. Hier vind u onze cookie verklaring.

03. Opslag en beheer van gegevens

De gegevens die Outvance ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Savvi; de website en de back-ups worden gehost bij Savvi. Gegevens die u achterlaat op de website van Outvance worden op de servers van Savvi opgeslagen.

Your Hosting; de domeinnaam en e-mail worden gehost bij Your Hosting. Als u contact opneemt via een contactformulier of via e-mail worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Your Hosting.

Mailchimp: nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Als u zich aanmeld voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam opgeslagen in een lijst bij Mailchimp.

04. Opslagperiode gegevens

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Outvance, maar nooit langer dan nodig is voor de uitvoering van activiteiten. Tenzij we op grond van wettelijke bepalingen uw gegevens langer moeten bewaren.

Bewaartermijn contact aanvragen; als u via e-mail of een contactformulier contact opneemt met Outvance worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die gegevens worden maximaal 2 jaar bewaart.

Bewaartermijn versturen nieuwsbrieven; uw voornaam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijn Google Analytics; de gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden beheerd in de genoemde systemen en software. Uw persoonsgegevens die door Outvance of genoemde derden worden beheerd zijn alleen toegankelijk via genoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord of vingerafdruk. Daarnaast wordt uw bezoek aan de website van Outvance beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Outvance privé is.

06. Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen die bij Outvance vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Zijn uw gegevens veranderd of kloppen uw gegevens niet? U heeft het recht om uw gegevens te laten rectificeren door Outvance.  Uw gegevens voor de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Outvance vastgelegd zijn, dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. U kunt gebruik maken van dit recht via info@outvance.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Outvance niet op de juiste manier omgaat met u persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

07. Plichten Outvance

Outvance verwerkt uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. U kunt denken aan het aanbieden van diensten en producten van Outvance via e-mail, telefonisch of in een persoonlijk overleg. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden. Uw gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten van Outvance, zoals uw e-mail adres en telefoonnummer. Als deze gegevens niet worden aangeleverd kan Outvance de dienst niet aanbieden. Als het nodig is om uw gegevens te delen met een anderen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar uw toestemming voor worden gevraagd.

Outvance behoudt zich het recht uw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel Outvance dit gerechtvaardigd vindt om te voldoen aan een juridisch proces/verzoek of om de rechten, eigendom of veiligheid van Outvance te beschermen. Daarbij trachten wij uw recht op privacy te respecteren.